Vyrams

2020 Birželio 16 - 29 d.
Akcija vyksta: Akcija vyksta visose MAXIMA XXX XXXX parduotuvėse.

Pirk skustuvo galvučių GILLETTE FUSION pakuotę ir informacijos kasoje atsiimk dovaną!

Pirk skustuvo galvučių GILLETTE FUSION pakuotę ir informacijos kasoje atsiimk dovaną!
Taisyklės

AKCIJOS TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos

1.1.   Akcijos užsakovas – UAB „SANITEX “, įmonės kodas 110443493, adresas Raudondvario pl. 131, LT-47501 Kaunas.

1.2.   Akcijos organizatorius – UAB „SANITEX “, įmonės kodas 110443493, adresas Raudondvario pl. 131, LT-47501 Kaunas.

1.3.   Akcija vyksta prekybos tinkle MAXIMA nuo 2020 m. birželio 16 d. iki 2020 m. birželio 29 d., bet ne ilgiau negu išdalinamas visas 2.1 punkte nurodytas prizų fondas.

 1. 2.Prizų fondas
  1. 495 vnt. didelių čempionų lygos rankšluosčių, 195 vnt. mažų čempionų lygos rankšluosčių, 195 vnt. čempionų lygos gertuvių. Prizų kiekis ribotas.
  2. Prizo išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo reklaminėje medžiagoje pateikto vizualo.
 2. 3.Akcijos vykdymo procedūra, dalyvavimo sąlygos 
  • Akcijoje dalyvaujantys produktai:
 3. 4.Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu Akcijoje 
 4. 5.Skundų nagrinėjimo tvarka 
 5. 6.Kitos sąlygos
  1. Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu jurgita.rm@sanitex.eu.


·         7702018867011              Skust.galvutės "GILLETTE Fusion" 2 vnt.

·         7702018866984              Skust.galvutės "GILLETTE Fusion" 4 vnt.

·         7702018867219              Skust.galvutės "GILLETTE Fusion Power" 4vnt.

·         7702018867059              Skust.galvutės GILLETTE FUSION 8vnt.

·         7702018085897              Skust.galvutės "Gillette FUSION Progl." 2vnt.

·         7702018085514              Skust.galvutės "Gillette FUSION Progl." 4vnt.

·         7702018085576              Skust.galvutės "Gillette FUSION Progl." 4vnt.

·         7702018085545              Skustuvo galvutės Gillette FUSION Proglide 8 vnt.

·         7702018412426              Vyr.skut.galv.GILLETTE FUSION PROSHIELD4

·         7702018396825              Sk.galv.Gillette PROGL.FLEX 4+sk.kotel.          

·         7702018485321              Skustuvas GILLETTE Fusion 1up + 2 galvutės

3.2.   Norėdamas dalyvauti akcijoje asmuo MAXIMA XXX XXXX parduotuvėse Akcijos laikotarpiu turi įsigyti bent vieną 3.1. punkte nurodytą produktą. Už kiekvieną įsigytą 3.1. punkte nurodytą produktą asmuo gali atsiimti vieną prizą. 3 rūšių dovanos parenkamos MAXIMA XXX XXXX parduotuvės Informacijos kasoje atsitiktinai.

3.3.   Norint atsiimti prizą, asmuo turi pateikti 3.1. punkte nurodyto produkto pirkimo laikotarpiu nuo 2020 m. birželio 16 d. iki 2020m. birželio 29d. kvitą MAXIMA XXX XXXX parduotuvės Informacijos kasoje. Su tuo pačiu pirkimo kvitu galima atsiimti prizą tik vieną kartą.

3.4.   Pirkimo kvitus būtina išsaugoti iki prizo atsiėmimo dienos.

3.5.   Prizai dalinami nuo 2020 m. birželio 16 d. iki 2020 m. birželio 29 d. bet ne ilgiau negu išdalinamas visas 2.1 punkte nurodytas prizų fondas.

3.6.   Prizai į pinigus ar kitus prizus nekeičiami.

3.7.   Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą, ar atsiimti/gauti laimėjimą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.

4.1.   Akcijos dalyviui tenka bet kokios jo išlaidos, susijusios su prizo atsiėmimu ir naudojimu, taip pat kitos išlaidos, priklausančios nuo asmeninės akcijos dalyvio situacijos.

4.2.   Visi su laimėjimu susiję privalomi valstybiniai mokesčiai, jei tokių būtų, bus sumokėti Akcijos užsakovo.

5.1.   Dalyvių skundai dėl Akcijos taisyklių pažeidimo gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodymais siunčiant. Jis turi būti siunčiamas UAB UAB „SANITEX “, į. k. 110443493, adresas Raudondvario pl. 131, LT-47501 Kaunas arba el. paštu Jurgita.rm@sanitex.eu. Skundai turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pažeidimo įvykdymo dienos, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 10 d.

5.2.   Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų laikotarpį,  skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

6.1.   Akcijoje negali dalyvauti UAB „MAXIMA LT“, UAB „Sanitex“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

6.2.   Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Akcijos dalyvį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šios Akcijos taisykles bei sąlygas.

6.3.   Organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja apie tai informuoti internetinėje svetainėje  www.maxima.lt

6.4.   Su visais terminais ir sąlygomis galite susipažinti tinklalapyje  www.maxima.lt